Heezerweg binnen de ring

Een smalle oude radiaal wordt een karakteristieke route en aantrekkelijk voor fietsers.

Samen met de klankbordgroep werd een nieuwe profiel uitgewerkt wat voldoet aan de huidige normen van toegankelijkheid. Daarbij de karkateristieke radiaal met zicht op de Joriskerk als vertrekpunt.

Verbinding is gezocht bij de Heezerweg buiten de ring, de bestaande lindebomen krijgen in het nieuwe gedeelte in een  gecultiveerde leivorm vervolg. Op die manier wordt de Statumse Hei verbonden met de binnenstand. Een geleidelijke overgang van natuur naar cultuur.

De klinkerverharding illustreert de historisch plek, terwijl de asfaltstroken comfort bieden aan de moderne fietser. De gelijke kleurstelling van deze materialen zorgen voor een optisch breed en rustig beeld. 

Opdracht gemeente Eindhoven, 2012

Samenwerking met team ORVM