In 2007 legde ik samen met Algemeen Belang Uitvaartverzorging – en verzekering de basis voor natuurbegraafplaats Reiderwolde. Een eeuwenoude drumlin was de perfecte plek in het natte Noorden. Onderhandelingen werden gevoerd met de natuurbeheerende agrariers en de eerste onderzoeken verricht. Later adviseerde ik de eigenaren omtrent inrichtingsvraagstukken.