Landgoed De Utrecht is met 2500 hectare het grootste landgoed van Brabant. Het landgoed ontstond toen in 1899 levensverzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’ (nu A.S.R.) woeste grond aankocht om te ontginnen. Naast jacht, bos- en landbouw zijn er vele gebouwen van de Amsterdamse School. In het plan ‘Evenwichtig Samengaan’ wordt een eigentijdse laag aan het landgoed toegevoegd die voorziet in de realisatie van o.a 32 hectare nieuwe natuur, een 13-tal buitenplaatsen en een natuurbegraafplaats.
Landinzicht verzorgt de projectorganisatie van de natuurbegraafplaats.
opdracht: ASR Vastgoed 2014, Realisatie 2015.