Het label ‘EEN&AL natuurbegraven©’ geeft het begrip natuurbegraven inhoud en betekenis. Zoekt daarbij samenwerking met diverse organisaties en maakt op die manier natuurbegraven bereikbaar voor een ieder.

EEN&AL natuurbegraven© en werkt volgens de volgende principes;

-Aansluiten bij de kringloop van de natuur

-Vitaliseren en helen

-Zingeven door verbinden van natuur &cultuur

-Werken vanuit gemeenschapszin

-Bedrijfsvoering volgens The Natural Step

meer informatie