Maar liefst 2350 m2 groen wordt toegevoegd aan de Parklaan in Eindhoven en de majestueuze laan van platanen kan behouden blijven ondanks de rioolvervanging. Door een slim ontwerp kan er een grote hoeveelheid verharding verdwijnen. Dit biedt extra kansen voor de bomen welke door flinke boombermen een stevige impuls krijgen.
Voor de beplating wordt gekozen voor kleurrijke vaste plantenborders. Haaks op de ‘Dommel’ geeft dat een interessante beleving van het beekdal.
Samen met Tom van Duuren, Ruurd van Donkelaar en team ORVM gemeente Eindhoven.
2013