In opdracht van woningbouwcorporatie Thuis werd een ontwerp openbare ruimte gemaakt. Dit op basis van het masterplan van Okra en DAT-architecten. In het ontwerp werd middels glooiingen en een diversiteit aan bomen een interessant landschap gemaakt, waarbij elke ‘vinger’ zijn eigen identiteit kreeg. Een kleurrijke strook prairie-beplanting zorgt voor een accent en verbindt de ‘vingers’ met elkaar. Het beperkte onderhoudsbudget zorgde voor een extra uitdaging.

Opdracht Thuis
Samen met LANDLOPER, stedelijk ontwerp
2013