Joyce Sengers 4296

Joyce Sengers (1969)

Na haar studie makelaardij (HEAO Eindhoven), heeft Joyce als makelaar haar sporen verdiend in de zakelijke wereld van het vastgoed. Haar liefde voor de natuur is  aanleiding  geweest daar een opleiding tot landschapsarchitectuur  aan toe te voegen (Hogeschool Larenstein).

Joyce is vanaf  2006 als zelfstandig ondernemer  actief met haar bureau  LANDINZICHT en heeft zich vanaf het begin gericht op projecten in de openbare ruimte en het landschap. Van recentere datum zijn de opdrachten met het thema  “gedenken” in en “healing landscapes’’.  Voorbeelden zijn natuurbegraafplaatsen en (gedenk-) ruimten bij uitvaartcentra en crematoria. In al haar handelen is het respect voor de natuur te herkennen dat zij graag met anderen wil delen.  Om de bewustwording en kennis op dit terrein te bevorderen geeft zij regelmatig lezingen en zijn diverse publicaties van haar hand verschenen.

Juist waar de ontwikkeling van onroerend goed zich op een verantwoorde wijze moet verhouden tot de natuur, ziet Joyce een steeds groeiend werkterrein voor zich. Gelukkig is in Nederland en de ons omringende landen sprake van toenemende interesse in landschapsinrichting die de verbinding met de natuur nastreeft.  Joyce wil met haar bureau op een planmatige en zakelijke manier deze synergie tot stand brengen. Illustratief en vernieuwend is het plan om  Seacred Woodlands te ontwikkelen. Juist de bedrijfsmatige aanpak  zorgt ervoor dat dit soort projecten ook economisch verantwoord zijn opgezet. Dat dient ook het democratisch ideaal van Joyce om haar projecten, met name het natuurbegraven, voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar en toegankelijk te maken:

De werelden van tuin, het park en het landschap, doen ons vermoeden dat we meer zijn dan slechts het resultaat van een culturele erfenis. Bewustwording van de buitenruimte waarin we bewegen en van het landschap waarin we ons bevinden,  helpen  ons eigen leven beter te begrijpen. Die bewustwording kan ons richting geven, ons bestaan fundamenteel verrijken en ons geluk bevorderen”.

Opleidingen

  • Hogeschool Larenstein: H.A.S., Tuin- en Landschapsinrichting
  • Hogeschool Eindhoven: H.E.A.O. , Makelaardij / onroerend goed
  • Beëdigd makelaar

 Netwerken

Werkervaring