1000pix-tuin-van-charles-jencks-in-edenburgh

LANDINZICHT :   Bureau voor landschapsinitiatieven 

 

Van idee naar landschapsplan

Landinzicht richt zich op het scheppen en ontwikkelen van landschappen waarin de bezoekers de harmonie met de natuur voelen.  Landinzicht  zorgt ervoor dat in haar plannen een goede balans tussen mens, dier, plant en mineraal wordt bereikt. In alle concepten en plannen  zijn de ecologie en de duurzaamheid dan ook leidende  waarden.

Landinzicht biedt de mens nog een extra dimensie. Er is niet alleen gedacht aan de recreatie van  volwassenen en het spelende kind, maar ook aan de vrouw of man die rust en zingeving zoekt in de natuur.

De filosofie van het ontwerpen dat verbindt met de natuur,  is al met succes toegepast op parken,  groene en ecologische zones, begraafplaatsen,  geïntegreerde stedenbouwkundige en landschapsplannen, bestemmingsplannen met groene dragers en accenten, gedenk- en meditatie ruimten en gebouwen.

Complete en deelopdrachten

Flexibiliteit en maatwerk staan hoog in het vaandel.  Zo kan snel een advies of concept naar wens worden aangeboden, maar vanzelfsprekend  kan Landinzicht ook het compleet  ontwikkel- of  bedrijfsplan opstellen en tot uitvoering brengen.

Inmiddels weet een breed scala aan opdrachtgevers bij de overheid, particuliere grondeigenaren,  natuur-en erfgoedstichtingen, kerkbesturen, (natuur-)filosofische genootschappen, maar ook  commerciële vastgoed ondernemingen,  de weg naar ons bureau te vinden.

 Integraliteit en betrouwbaarheid

In de loop der jaren is een reputatie opgebouwd in het managen van projecten waar het aankomt op de samenwerking van een grote verscheidenheid aan deskundigen en vakmensen. Landinzicht  kan die ruimtelijke  plannen en initiatieven ook planologisch begeleiden.

Van Landinzicht mag u maximale transparantie verwachten. Vanaf  het  begin wordt de opdrachtgever meegenomen in het ontwikkeltraject. Van meet af aan is dan ook duidelijk hoe en waar de (extra)  waarde wordt gecreëerd  en hoe het plan financieel verloopt.

Over Landinzicht

LANDINZICHT is het één-vrouwsbedrijf van Joyce Sengers dat op projectbasis werkt.  Afhankelijk van de opgaven kan zij rekenen op een vast team van marketingdeskundigen, stedenbouwkundige en landschapsontwerpers, groen-ecologie- milieudeskundigen, architecten en juristen.

Algemene voorwaarden